paintings
biography
contact
contact


 

  basen
 

Patrzymy na doskonay błękit, rozświetlony półtonami chłodnych i ciepłych refleksów słońca. Falujące światło tworzy subtelne rysunki na ścianach i dnie basenu, gdzieniegdzie zmienia się w błyszczącą plamę. Niewidoczne w kadrze niebo odbija się w tafli, przeobrażając zamknięte wnętrze w otwartą przestrzeń. Pływająca kobieta unosi się na falach, nurkuje. Jej ciało pokrywają wirujące, słoneczne tatuaże. Wyraźnie wyczuwalny relaksujący, odświeżający chłód wody ma w sobie coś intrygującego. Efekt przenikania się świata i wody jest niezwyky! Niezmiernie trudno jest oddzielić w tych płótnach rzeczywistość od iluzji.

O malarskich cyklach Katarzyny Domańskiej można powiedzieć, że są swoistym przyłapywaniem rzeczywistości w momentach najbardziej ulotnych i chwilowych. W najnowszym cyklu obrazów zatytuowanym "Basen" Katarzyna Domańska obserwuje niekontrolowane mieszanie się różnych światów, warstw, znaczeń. Siłą i potencją tego cyklu jest światło. Decyduje o tematyce obrazów, ich nastroju, zrównoważonej kompozycji. Jest jasnością, radością, dniem i życiem. Stwarza idylliczny klimat serii i jednocześnie przełamuje go płótnem "Wyjście", gdzie dematerializuje powierzchnię przedmiotu, zmieniając stabilną drabinkę w niepokojąco ruchome światłocienie. Krystalicznie czysta woda jest jednym z najpiękniejszych symboli pojednania przeciwieństw. Transparentna "materia 'istnieje', ale jak gdyby nie istniała, gdy można widzieć poprzez nią". Woda jest żywiołem, elementem żywej materii, źródłem życia. Bez niej niemożliwe jest istnienie. W obrazach Katarzyny Domańskiej jest symbolem wolności, oczyszcza, uzdrawia i odradza. Precyzyjne odwzorowanie podwodnego świata pozwala artystce artykułować go obiektywnie i bez zniekształceń. Fotograficzna dosłowność szczegółów nie jest tylko wierną imitacją rzeczy, odwzorowaniem ich powierzchownej urody urzekającej pięknem wyrafinowanych kolorów i malarskich niuansów. Jest przede wszystkim świadectwem wyjątkowej wraliwości i głębi spojrzenia artystki na wielowarstwowość i wieloznaczność otaczającego nas świata. Nakadanie się wytworów człowieka i dzieł natury, rzeczy sztucznych i prawdziwych, imitacji i rzeczywistości ujawniają największą fascynuję artystki niezmiennie powracającej do tych zagadnień w kolejnych pracach. Przenikając przez to co zewnętrzne, Katarzyna Domańska dąży do odzwierciedlenia tego co wewnętrzne. Do uchwycenia absolutu prawdziwej natury rzeczy. Afirmacja przyrody i życia staje się w tych obrazach tłem dla symbolicznej celebracji emocji, nastrojów, refleksji. To co widziane w rzeczywistości odczytywane na podstawie doraźnej umowy, zmienia się pod wpywem wewnętrznych relacji. Pod znaczeniem dosłownym mieści się inne, ukryte, któremu artystka pozwala swobodnie przemawiać. Na płótnach z cyklu "Basen" każdy fragment powtarza i wzbogaca całość. Seria jest przemyślana, zwarta stylistycznie. Zasada dzielenia i łączenia umożliwia spontaniczne i harmonijne przejście z jednej płaszczyzny obrazu do drugiej. Podobnie jak ze świata dosłowności w świat metafory, zmienności, płynności sensów. Basen pozostając przestrzenią zamknietą staje się jednocześnie namiastką bezkresnej, otwartej przestrzeni oceanu. Wynurzająca się z wody dziewczyna jest symbolem wyzwolenia z ograniczeń, krępujących sytuacji. Nurkowanie, pływanie pod wodą jak na płótnie "Zanurzenie", "Podwodny cień" rozkoszowaniem swobodą ruchów, poczuciem wolności, nirwaną. Pojedyńcze sceny dopowiadają dodatkową treść przesuwając nas w rejony tajemnicy oszałamiającego świata namiętności i skrywanych fantazji.

Monika Melanik